Product Description

רשת לגריל לקבלת סימני צריבה מושלמים לאוכל שלך.

הרשת עשויה מברזל יצוק לניצול מקסימלי של מוליכות החום ולשמירה על החום שהופך אותו למשטח צריבה מושלם.

ניתן להפוך את הרשת כך שהיא הופכת להיות שטוחה ובכך מתאימה לצלית דגים.

 

להלן סוגי הרשתות :

Large EGG  – 100092

Medium EGG – 100085

Small or MiniMax EGG – 100078

Mini EGG – 113870