Product Description

רגלי נשיאה ל-BGE מעוצבים כך שיאפשרו הזזת המעשנה בקלות למקום הרצוי

ויגביהו את המעשנה לגובה נוח לבישול וצליה.

לעמדה ארבעה גלגלים, מהם שני גלגלים הניתנים לנעילה.

עמדת גלגלי הנשיאה מצופה Power coating steel.