Product Description

עוף על בירה: כל כך פשוט… הטעם מגיע למקומות הכי רכים של העוף
אבל להשתמש בפחית בירה שלמה כמו בצורה המסורתית, זה לא בריא בגלל האלומיניום והצבע של הפחית שחודרים לתוך העוף
לכן הכנו כסא כבוד לעוף עם קיבולת בירה. נהנים מהטעם, אבל ללא הרעלים המיותרים
אנחנו מאמינים שלכל עוף מגיע כסא כבוד.