UMAi

גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גימור המעשנה
גימור המעשנה
כמות מבערים
כמות מבערים
מבנה המעשנה
מבנה המעשנה
יחידות מודולוריות
יחידות מודולוריות
מותג
מותג
גימור מטבח
גימור מטבח
גודל פתיחה
גודל פתיחה
פרופיל המערכת
פרופיל המערכת
מבנה המערכת
מבנה המערכת
תוספות
תוספות
תיבת גריל
תיבת גריל
פינוקים
פינוקים
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גימור המעשנה
גימור המעשנה
כמות מבערים
כמות מבערים
מבנה המעשנה
מבנה המעשנה
יחידות מודולוריות
יחידות מודולוריות
מותג
מותג
גימור מטבח
גימור מטבח
גודל פתיחה
גודל פתיחה
פרופיל המערכת
פרופיל המערכת
מבנה המערכת
מבנה המערכת
תוספות
תוספות
תיבת גריל
תיבת גריל
פינוקים
פינוקים
אזל מהמלאי!

שקיות יישון לנתחים צרים ללא עצם 25*50 Umai Dry

149
על שקיות הישון של חברת אומאיי בטוח שמעתם. מותג המוביל...
אזל מהמלאי!

שקיות יישון לנתחים גדולים ללא עצם 70*40 Umai Dry

199
על שקיות הישון של חברת אומאיי בטוח שמעתם. מותג המוביל...
אזל מהמלאי!

שקיות יישון לנתחים ללא עצם 60*30 Umai Dry

139
על שקיות הישון של חברת אומאיי בטוח שמעתם. מותג המוביל...
אזל מהמלאי!

ערכת התנסות מלאה שקיות יישון לנתחים ללא עצם Umai Dry

359
על שקיות הישון של חברת אומאיי בטוח שמעתם. מותג המוביל...