ELEMENTI

גודל משטח צלייה
גימור המעשנה
כמות מבערים
מבנה המעשנה
יחידות מודולוריות
מותג
גימור מטבח
גודל פתיחה
פרופיל המערכת
מבנה המערכת
תוספות
תיבת גריל
פינוקים
גודל משטח צלייה
גימור המעשנה
כמות מבערים
מבנה המעשנה
יחידות מודולוריות
מותג
גימור מטבח
גודל פתיחה
פרופיל המערכת
מבנה המערכת
תוספות
תיבת גריל
פינוקים
ELEMENTI - שולחן אש HAMPTON
Sale!

ELEMENTI – שולחן אש HAMPTON

6,949
קונספט חדש של תנורי חימום מעוצבים כרהיטי גן בעיצוב ייחודי...
ELEMENTI - שולחן אש LUNAR BOWL
Sale!

ELEMENTI – שולחן אש LUNAR BOWL

5,749
קונספט חדש של תנורי חימום מעוצבים כרהיטי גן בעיצוב ייחודי...
ELEMENTI - שולחן אש MANHATTAN
Sale!

ELEMENTI – שולחן אש MANHATTAN

4,889
קונספט חדש של תנורי חימום מעוצבים כרהיטי גן בעיצוב ייחודי...
ELEMENTI - שולחן אש METROPOLIS
Sale!

ELEMENTI – שולחן אש METROPOLIS

5,989
קונספט חדש של תנורי חימום מעוצבים כרהיטי גן בעיצוב ייחודי...
ELEMENTI - שולחן אש ROCA
Sale!

ELEMENTI – שולחן אש ROCA

3,689
קונספט חדש של תנורי חימום מעוצבים כרהיטי גן בעיצוב ייחודי...
ELEMENTI - שולחן אש VENICE
Sale!

ELEMENTI – שולחן אש VENICE

3,549
קונספט חדש של תנורי חימום מעוצבים כרהיטי גן בעיצוב ייחודי...
ELEMENTI - שולחן אש YORK
Sale!

ELEMENTI – שולחן אש YORK

2,449
קונספט חדש של תנורי חימום מעוצבים כרהיטי גן בעיצוב ייחודי...