NIRKO

גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
גודל משטח צלייה
מעשנת פחם נירקו דלוואר - "Nirko Delaware 12
אזל מהמלאי!

מעשנת פחם נירקו דלוואר – "Nirko Delaware 12

1,250
מעשנת קמאדו מבית Nirko הינו מעשנה רב-תכליתית. בזכות עובי דפנות...
מעשנת פחם נירקו אינדיאנה - "Nirko Indiana 15
אזל מהמלאי!

מעשנת פחם נירקו אינדיאנה – "Nirko Indiana 15

2,950
מעשנת קמאדו מבית Nirko הינו מעשנה רב-תכליתית. בזכות עובי דפנות...
מעשנת פחם נירקו פלורידה - "Nirko Florida 18
אזל מהמלאי!

מעשנת פחם נירקו פלורידה – "Nirko Florida 18

3,950
מעשנת קמאדו מבית Nirko הינו מעשנה רב-תכליתית. בזכות עובי דפנות...
מעשנת פחם נירקו אריזונה - "Nirko Arizona 24
אזל מהמלאי!

מעשנת פחם נירקו אריזונה – "Nirko Arizona 24

5,590
מעשנת קמאדו מבית Nirko הינו מעשנה רב-תכליתית. בזכות עובי דפנות...
מעשנת פחם נירקו טקסס - "Nirko Texas 29
אזל מהמלאי!

מעשנת פחם נירקו טקסס – "Nirko Texas 29

7,850
מעשנת קמאדו מבית Nirko הינו מעשנה רב-תכליתית. בזכות עובי דפנות...