CROSSRAY

גודל משטח צלייה
גימור המעשנה
כמות מבערים
מבנה המעשנה
יחידות מודולוריות
מותג
גימור מטבח
גודל פתיחה
פרופיל המערכת
מבנה המערכת
תוספות
תיבת גריל
פינוקים
גודל משטח צלייה
גימור המעשנה
כמות מבערים
מבנה המעשנה
יחידות מודולוריות
מותג
גימור מטבח
גודל פתיחה
פרופיל המערכת
מבנה המערכת
תוספות
תיבת גריל
פינוקים
גריל גז קרוסריי - Crossray TCS4PL

גריל גז קרוסריי – Crossray TCS4PL

10,000
גריל גז ייחודי ועוצמתי בטכנולוגית האינפרא אדום המוגנת על ידי...
גריל גז קרוסריי - Crossray TCS4FL

גריל גז קרוסריי – Crossray TCS4FL

8,000
גריל גז ייחודי ועוצמתי בטכנולוגית האינפרא אדום המוגנת על ידי...